SERWIS HANDLOWO USŁUGOWY
ELEKTROTEAM Sp. z o.o.
tel.  (44) 733-86-15
fax. (44) 733-86-16

Sempertrans

W czerwcu 2018 roku nasza firma wykonała rozdzielnicę elektryczną 3200A dla firmy Schneider Electric w oparciu o system Prisma P. Rozdzielnica zbudowana została w formie wygrodzenia 2b
oraz z wyłącznikami stacjonarnymi typu NW, NS oraz NSX. Odpływy wyprowadzone są poprzez transfery zainstalowane w przedziałach kablowych.
Rozdzielnica posiada wszystkie badania zgodnie z normami PN-EN 61439-1 .

Zastosowane rozwiązania

Łączność i efektywność dzięki systemowi PMS

Enerlin'X Com'X

Serwery i rejestratory danych energetycznych

Wieloaspektowa prezentacja danych o zużyciu energii pomaga w optymalizacji efektywności energetycznej

Funkcje

Urządzenia Com’X zbierają dane dotyczące energii z całego budynku, a w szczególności z:
>  urządzeń do dystrybucji zasilania (liczników, aparatury rozdzielczej) i inteligentnych rozdzielnic;
> urządzeń do opomiarowania zużycia gazu, pary, powietrza lub wody
> czujników temperatury i innych parametrów środowiskowych.

Dostarczają dane w sieci lokalnej (LAN) lub do serwerów zdalnych, umożliwiając:
> inteligentną wizualizację: w formie paneli kontrolnych, wykresów historycznych itd. dostępnych ze zwykłej przeglądarki WWW (Com’X510) lub zdalnie, dzięki usłudze Powerview Remote Access;
>  zaawansowane przetwarzanie danych w rozwiązaniach StruxureWare™, takich jak usługa WWW Energy Operation, Power Monitoring Expert lub system zarządzania budynkiem (BMS) innej firm.

Korzyści

Zbieranie danych z maksymalnie 64 urządzeń rozproszonych, podłączonych do:
> magistrali Modbus przez łącze szeregowe RS485;
> magistrali Modbus przez sieć TCP/IP w technologii Ethernet;
> bezprzewodowej sieci cyfrowej opartej na protokole Zigbee.
Konfigurowalny interwał rejestrowania danych, od minuty do miesiąca.
Przechowywanie danych przez kilka tygodni, a w przypadku modeli Com’X510 nawet przez 2 lata.

Publikowanie danych przy wykorzystaniu istniejących infrastruktur: Ethernet lub Wifi, GPRS w miejscach z utrudnionym dostępem do sieci IT, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.
Lokalna kopia zapasowa parametrów konfiguracji i przechowywanie danych na wypadek błędów w komunikacji.

Szybka instalacja w rozdzielnicach elektrycznych ze względu na profil i możliwość zamocowania klipsem do szyny DIN.

Szybka konfiguracja za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu HMI:
> Automatyczne wykrywanie i przypisywanie adresu IP przez systemy operacyjne komputerów.
> Automatyczne wykrywanie i rozpoznawanie urządzeń Schneider Electric w instalacji.
> Ręczne tworzenie obiektów i konfigurowanie urządzeń innych firm.
> Wybór danych, które mają być zbierane i publikowane na stronach WWW w formie dostępnej za pośrednictwem dowolnej standardowej przeglądarki.
> Zaawansowane funkcje diagnostyczne i wspomagające rozwiązywanie problemów.

Zastosowania

Serwer danych energetycznych Com’X 510:
autonomiczne i zintegrowane rozwiązanie do zarządzania energią

> Szczególne dobrze nadaje się do budynków o powierzchni nieprzekraczającej 10 000 m kw.
> Od razu po podłączeniu udostępnia szczegółowe i globalne ujęcie zużycia energii.
> Przedstawia informacje w czytelnej i zrozumiałej formie, za pośrednictwem dobrze znanego interfejsu (przeglądarki WWW).
> Wymaga tylko minimalnego poziomu inwestycji: nie trzeba instalować dodatkowego sprzętu ani oprogramowania.
> W kolejnych wersjach wprowadzone zostaną aplikacje i usługi zdalne Schneider Electric.

Rejestrator danych energetycznych Com’X210:
najszybsza droga do zarządzania energią w wielu ośrodkach i korzystania z usług online

Ø Dostarcza partie danych gotowe do przetwarzania przez rozwiązania i usługi StruXureware.
Ø Publikuje zebrane dane w chmurze Schneider Electric lub na innej platformie serwerowej.

 Źródło Schneider Electric

Powrót do wszystkich realizacji

ELEKTROTEAM
Ul. Brzozowa 8A
97-400 Bełchatów
NIP 7692220648
REGON: 101613463
biuro@elektroteam.com.pl
mobile 880-582-558
mobile 506-566-154
mobile 505-027-171
tel. (44) 733-86-15
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności